Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip. U kunt na inschrijving meteen naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Gymsportvereniging Fysion Nijverdal
- U ontvangt een bevestiging van wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
- Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onze secretaris via secretaris@fysion-nijverdal.nl
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Gymsportvereniging Fysion Nijverdal om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Gymsportvereniging Fysion Nijverdal: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Gymsportvereniging Fysion Nijverdal ontvangen*
Gymsportvereniging Fysion Nijverdal mag mijn/mijn kinderen foto's gebruiken voor website & social media*
Gymsportvereniging Fysion Nijverdal mag mijn/mijn kinderen foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking