Vertrouwenspersoon G.V. Fysion

Taakomschrijving vertrouwenspersoon gymsportvereniging Fysion-Nijverdal.

Sporten doe je voor je plezier, G.V. Fysion wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een vereniging waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.
G..V. Fysion is een vereniging, waarin veel goed gebeurt, maar waarbinnen het ook kan voorkomen, dat leden/ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen. Dat kan zover gaan dat er behoefte is aan een persoon waarbij men zijn hart kan luchten. Soms zal het gaan om alleen een luisterend oor, soms om de daadwerkelijke oplossing van een klacht of conflict. Deze persoon, de vertrouwenspersoon, wordt niet gezien als zijnde een onderdeel van de vereniging. En tegelijkertijd is het wel iemand, die vanuit de vereniging een zekere autoriteit en vertrouwen heeft gekregen. Het Technisch kader behoort zich aan de 
“gedragsregels”  van de turnbond KNGU te houden.

et profiel. De vertrouwenspersoon voldoet aan de volgende eigenschappen:

·         Hij/zij is rustig en vriendelijk.

·         Heeft een uitnodigend karakter.

·         Houdt afstand en is onpartijdig.

·         Zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

·         Biedt een luisterend oor, helpt het probleem te verhelderen en te structureren.

·         Verstrekt informatie en advies aan betrokkenen.

·         Verwijst zo nodig door naar reguliere hulpverlening.

·         Alleen met toestemming van betrokkene, middels een schriftelijke toestemmingsverklaring, worden derden/ vereniging in kennis gesteld en vindt zo nodig verder overleg plaats.

 

Werkwijze

Het bestaan van een vertrouwenspersoon wordt onder de aandacht gebracht van de leden door een blijvende mededeling op de site, een mededeling tijdens de jaarlijks algemene ledenvergadering.

·         De vertrouwenspersoon heeft een eigen mailadres vertrouwenspersoon@fysion-nijverdal.nl en een eigen plekje op de website.

·          Indien er is afgesproken dat de vertrouwenspersoon bepaalde acties onderneemt, bijvoorbeeld contact met leden, trainer, leider, bestuur vindt er terugkoppeling plaats naar de hulp vragende.

·         Rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de hulp vragende gewenst (vooraf) in het bestuur besproken.

·         Aan het eind van ieder seizoen brengt de vertrouwenspersoon een kort puntsgewijs verslag uit aan de voorzitter van het bestuur over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat laatstgenoemde enig zicht heeft op wat er in het seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging.

 

Vertrouwenspersoon binnen G.V.  Fysion:

 

Mijn naam is Hetty Kroese. Ik woon in Nijverdal en ben moeder van drie kinderen. Mijn dochter geeft les bij G.V.  Fysion. Vroeger heb ik jaren geturnd bij wat toentertijd nog OKK heette. Ik werk als psychologische medewerker op een afdeling psychologie in een ziekenhuis te Zwolle.

 

Status binnen de vereniging

De vertrouwenspersoon valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voorzitter.
De vertrouwenspersoon maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging.