Contributie per 1 september 2023

Op 19 Juni j.l. is de algemene ledenvergadering van G.V. Fysion gehouden in Sporthal De Kruidenwijk over het boekjaar 2022. Tijdens deze ledenvergadering hebben we tot onze spijt het jaar met een fors negatief resultaat moeten afsluiten. Dit is een enigszins vertekend beeld, doordat er tijdens de corona periodes meerdere keren wel of niet contributie is geïncasseerd. Op dit moment wordt iedereen geconfronteerd met stijgende kosten door inflatie en de omstandigheden in de wereld. Ook wij als G.V. Fysion worden geconfronteerd met stijgende kosten zoals zaalhuur (onze grootste kostenpost) en afdrachten aan de bond (K.N.G.U.). Om die reden zien wij ons als bestuur van G.V. Fysion genoodzaakt een contributie verhoging door te voeren. Tijdens de ledenvergadering is dit voorstel voorgedragen en door de vergadering unaniem geaccepteerd! Dit houdt in dat de contributie per 1 September 2023 zal worden aangepast volgens het onderstaande schema.

De regel geld nog steeds dat iedereen 3x gratis mag mee doen voordat ze beslissen of ze lid te worden.

Lees meer

Contributie per 1 januari 2022

 

In de  Algemene ledenvergadering is vastgesteld, dat er per 1 januari 2021 per lid €1,-per maand extra bij komt. Onderstaand vermelde bedragen zijn exclusief deze verhoging.

Iedereen mag altijd drie keer gratis mee doen voordat ze beslissen of ze lid worden of niet.

Recreatiegroepen  ( Deze prijzen zijn exclusief bondscontributie)

 

 

Lees meer