Contributie per 1 september 2024

Op 19 Juni j.l. is de algemene ledenvergadering van G.V. Fysion gehouden in Sporthal De Kruidenwijk over het boekjaar 2022. Tijdens deze ledenvergadering hebben we tot onze spijt het jaar met een fors negatief resultaat moeten afsluiten. Dit is een enigszins vertekend beeld, doordat er tijdens de corona periodes meerdere keren wel of niet contributie is geïncasseerd. Op dit moment wordt iedereen geconfronteerd met stijgende kosten door inflatie en de omstandigheden in de wereld. Ook wij als G.V. Fysion worden geconfronteerd met stijgende kosten zoals zaalhuur (onze grootste kostenpost) en afdrachten aan de bond (K.N.G.U.). Om die reden zien wij ons als bestuur van G.V. Fysion genoodzaakt een contributie verhoging door te voeren. Tijdens de ledenvergadering is dit voorstel voorgedragen en door de vergadering unaniem geaccepteerd! Dit houdt in dat de contributie per 1 September 2023 zal worden aangepast volgens het onderstaande schema.

De regel geld nog steeds dat iedereen 3x gratis mag mee doen voordat ze beslissen of ze lid te worden.

Bij inschrijving betaal je € 5,- inschrijf geld per lid.

Contributies per 1 september 2023 per maand voor het aantal les uren per week:

  Recreatie les    Selectie/Demo/Acro les  
  t/m 15 jaar 16 jaar e/o     t/m 15 jaar 16 jaar e/o  
1 uur € 11,00        € 13,20   1 uur € 10,20 € 12,00  
               
1¼ uur € 13,75 € 16,50   1¼ uur € 12,75 € 15,00  
               
1½ uur € 16,50 € 19,80   1½ uur € 15,30 € 18,00  
               
1 ¾ uur € 19,25 € 23,10   1 ¾ uur € 17,85 € 21,00  
               
2 uur € 22,00 € 26,40   2 uur € 20,40 € 24,00  
               
€ 27,50 € 33,00   2½ uur € 25,50 € 30,00  
               
(Op basis van 40 weken les per jaar) 3 uur € 30,60 € 36,00  
               
        (Op basis van 44 weken les per jaar)

 

Zumba:     M.B.V.O.      
  t/m 15 jaar 16 jaar e/o     t/m 15 jaar 16 jaar e/o  
1 uur € 16,00 € 16,00   1 uur        - € 10,55  
               
2 uur € 32,00 € 32,00   (Op basis van contributie recreatie
        volwassenen x 32 uren per jaar.)  

 

Goedkoper 2e of meerder uur: 
  Recreatie lessen   Zumba    
  t/m 15 jaar 16 jaar e/o     t/m 15 jaar 16 jaar e/o
1 uur € 7,00 € 8,50   1 uur 10,50 10,50
1¼ uur € 8,75 € 10,65   MBVO    
1½ uur € 10,50 € 12,75   1 uur   6,85
Goedkoper 2e of meerder uur geldt alleen voor recreatie lessen, niet voor  
  Selectie/Demo/Acro lessen.      

 

Bondscontributie:   Dit is Bondscontributie ( K.N.G.U.) + € 1 
  t/m 15 jaar 16 jaar e/o   verhoging verenigingscontributie per lid
   3,30 € 3,85   vanaf 1 januari 2021.    
               
In bovenstaande zijn ook contributiebedragen voor Zumba opgenomen. Wij kunnen echter al
een aantal jaren geen zumbalessen meer aanbieden. De bedragen zijn wel meegenomen in 
het overzicht voor het geval er ooit weer zumbalessen kunnen worden aangeboden.