Contributie per 1 januari 2022

 

In de  Algemene ledenvergadering is vastgesteld, dat er per 1 januari 2021 per lid €1,-per maand extra bij komt. Onderstaand vermelde bedragen zijn exclusief deze verhoging.

Iedereen mag altijd drie keer gratis mee doen voordat ze beslissen of ze lid worden of niet.

Recreatiegroepen  ( Deze prijzen zijn exclusief bondscontributie)

 

 

Jeugdleden ( t/m 15 jaar)
Per lesuur
€ 9,25 euro per maand

Extra uren per week
€ 6 euro per maand

Leden 16 jaar en ouder
Per lesuur
€ 11 euro per maand

Extra uren per week
€ 7 euro per maand

 

Meer bewegen voor ouderen (MBVO)
Per lesuur
€ 8,80 euro per maand

 

Selectiegroepen en demogroepen ( exclusief bondscontributie)

(wedstrijdsporttarief, bij meerdere uren geen goedkoper tarief)

Jeugd t/m 15 jaar
Per lesuur
€ 8,50,- euro per maand

 

Leden 16 jaar en ouder
Per lesuur
€ 10,- euro per maand

 

Over de contributie
De contributie moet per maand worden betaald door middel van automatische incasso. Contributie wordt vooraf geïnd. De contributie is berekend op jaarbasis en wordt geheven in 12 maandelijkse termijnen. Afmelding per maand is mogelijk. Genoemde contributiebedragen zijn exclusief Bondscontributie. Iedere maand wordt tevens middels automatische incasso Bondscontributie geïncasseerd. Bondscontributie is voor ieder actief lid een verplichte afdracht aan de KNGU. De bedragen over 2022 zijn voor jeugdleden € 3,15 en voor volwassenen € 3,65 per maand   (Tarief bondscontributie 2022 + vanaf   1 januari 2020 € 1 verhoging per lid) Voor een contributie herinnering wordt € 2,50 administratie kosten in rekening gebracht.

Aanmelden als lid
Leden kunnen zich 
aanmelden d.m.v. een aanmeldingsformulier bij de leiding. Bij de 1e keer contributiebetaling wordt € 5,00 inschrijvingskosten in rekening gebracht.

3x Gratis meedoen!
Nog niet leden mogen altijd komen kijken op onze lessen.
Men mag 3x gratis mee doen en als hij/zij het leuk lijkt kan u hem/haar aanmelden via onze website.
Het inschrijfformulier vind u op onze website naast de les waarop je haar/hem wilt inschrijven.
Hier vind u alle lessen die we aanbieden: aanmelden
U kunt gewoon naar de les gaan, meld u zich dan even bij de leiding aldaar.

Lidmaatschap beëindigen bij Ledenadministratie
Lidmaatschap beëindigen kan via de site voor aanvang van een nieuwe contributieperiode. Indien het lidmaatschap na de 15e van de maand wordt beëindigd zal nog een volle maand contributie worden geïnd.

Schriftelijk
Gymsportvereniging Fysion Nijverdal
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 245
7440 AE Nijverdal  

Email adres ledenadministratie
ledenadministratie@fysion-nijverdal.nl

Bankrelatie
IBAN/rekening nr.: NL38 RABO 0380 9199 23/ BIC: RABONL2U t.n.v. Gym.Ver. Fysion Nijverdal

Contributie Overzicht