Laatste nieuws

Inschrijven nieuw lid

Algemene gegevens aan te melden lid

Achternaam: *
Tussenvoegsel:
Voorletters: *
Roepnaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoon: *
Telefoon in geval nood:*
Geboortedatum: *
Email: *
Geslacht: *
Les:*
Zaal:*

Gegevens rekeninghouder

Achternaam: *
Tussenvoegsel:
Voorletters: *
Roepnaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoon: *
Email: *
IBAN/BIC Bank/Postbanknummer: *
Machtiging: * Hierbij machtig ik Gymsportvereniging Fysion Nijverdal tot wederopzegging om de contributie en bondscontributie automatisch te incasseren.

captcha
Voer bovenstaande code in: