Laatste nieuws

Planning Fotoboek

Hieronder staat de planning voor het maken van de foto’s voor het fotoboek waarvan jullie als het goed een mail van ontvangen hebben via de leiding.
Ik wil jullie heel erg vriendelijk verzoeken om er alles aan te doen om 2 september te komen en het pakje aan te hebben. Want er is alleen 9 september een herkansing om de individuele foto’s te maken en daarna moeten de foto’s ingeleverd worden. Als je er dus niet op staat kom je dan dus niet in het boek.
Mocht u als ouder of lid bij deze mooie actie willen/kunnen helpen dan hoor ik dit graag. Er zijn namelijk een aantal mensen nodig om de namen van de leden en bijbehorende fotonummers te noteren.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking,
Met vriendelijke groeten,
Martin Winterman

planning-fotoboek